Y A B A N C I L A R

A r a m ı z d a Y a b a n c ı Y o k ; )

İstisnai Çalışma İzni

 Sürelere tabi olmaksızın çalışma izini verilenler;


1. Türk vatandaşı ile evli olanlar; 

2. Yerleşmiş sayılan yabancılar; 

3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocukları; 

4. Türk vatandaşlığını kaybedenler; 

5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar; 

6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanlar; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıları 

7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocukları;

8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocukları; 


9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenler; 

10. Kilit personel niteliğindeki yabancılar; 

11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancılar

FIRSATLAR

www.ikamettezkeresi.org tüm yabancılara ülke ayrımı olmadan 1 yıllık ikamet tezkeresi alıyor.

Yabancı Doktorlar ve Hemşireler

Yabancı doktor ve hemşirelerin Türkiye'deki sağlık kurumlarında çalışmalarının önü açıldı.